Attester

Attester

Skal du have udfærdiget en attest, kan du med fordel sætte dig ind i om du selv skal betale eller om en anden betaler attesten for dig. Ellers hjælper vi dig gerne. Vi kan ikke præsentere en fyldestgørende liste, men som udgangspunkt er her en prisliste over de mest anvendte attester. Det er vigtigt at du ved tidsbestilling fortæller hvad attesten hedder, så sekretæren kan afsætte den fornødne tid til attestationen. Staten pålagde pr. 1. april 2005 moms på de fleste lægeerklæringer og lægeattester. Momsen er 25%.

Der findes en lang række fastsatte privathonorarer for øvrige lægeerklæringer og attester. Kommuner og forsikringsselskaber er bekendt med disse. Har du behov for at kende de nationalt fastsatte takster, kan du spørge hos lægerne eller sekretærerne.

Almindelige attester (ikke momsbelagte) Pris 
Attestation ved sygdom (til arbejdsgiver – som skal refundere dit udlæg) kr. 600,-
Mulighedserklæring (til arbejdsgiver – som skal refundere dit udlæg) kr. 600,-
Attestation ved sygdom (til studieplads) kr. 400,-
Almindelige attester (momsbelagte, tillægges moms 25%) Pris (pris inkl moms)
Motorattest til kørekort (husk pasfoto) kr. 600,- (750,-)
Attester i forbindelse med udlandsrejser/til ambassader kr. 600,- (750,-)
Forsikringsattester (momsbelagte, tillægges 25% moms) Pris (pris inkl moms)
FP 220 (blodtryks- og lipidattest) kr. 1600,- (2000,-)
FP 230 (HIV-antistof test) kr. 1000,- (1250,-)
FP 300 (begyndelsesattest) kr. 900,-   (1125,-)
FP 350 og FP 360 (statusattester til forsikring) kr. 1300,- (1625,-)
FP 401 (lægeattest ved nedsat erhvervsevne 1) kr. 1300,- (1625,-)
FP 410 (funktionsattest) kr. 700,-  (875,-)
FP 420, FP 430, FP 440, FP 450, FP 460, FP 470, FP 480 og FP 490 (funktionsattester: bevægeapparat) kr. 1300,-  (1625,-)
FP 500 og 510 (funktionsattester: sanseapparat) kr. 1700,-  (2125,-)
FP 610 (forsikringserklæring – lægens svar) pris efter journalmateriale
Journalmateriale < 2 år tilbage i tiden kr. 500,- (625,-)
Journalmateriale 2-5 år tilbage i tiden kr. 800,- (1000,-)
Journalmateriale > 5 år tilbage i tiden kr. 1200,- (1500,-)
Øvrige attester 
Øvrige attester afh. af tidsforbrug samt overenskomsttakster
Aktindsigt: Efter gældende lovgivning kr. 10,-/ark papir,
dog max ialt 200,-