Corona

Coronavirus?!

 

 coronavirus (1)

Mød ikke op uden aftale.

Kom til tiden, hverken før eller efter, så antallet af personer i venteværelset minimeres.

 Vi anbefaler at du anvender mundbind eller visir ved fremmøde i lægehuset.

Alternativt til fremmødekonsultation, kan vi tilbyde telefon- eller videokonsultation.

Følg Sundhedsmyndighedernes anbefalinger