HPV vaccination til drenge

HPV vaccination til drenge, der er til drenge, i alderen 15-20 år i perioden 1. februar til 31. december 2018

HPV-vaccination til drenge, der er til drenge, er vigtig, fordi deres risiko for at udvikle analkræft som følge af en HPV-infektion er mange gange højere, end den er for drenge, der er til piger. Sundhedsstyrelsen mener derfor, at denne gruppe bør HPV-vaccineres.

HPV er et meget smitsomt virus, man kan blive smittet med, når man har sex. De fleste drenge og piger vil i løbet af deres liv blive smittet med HPV.

Vaccinationen gives i form af tre doser, og det anbefales at alle tre doser gives inden for 6 måneder.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et pilotprojekt, hvor drenge, der er til drenge i 2018 tilbydes gratis HPV vaccination. Den samme vaccine, som gives til piger fra 12-års alderen i børnevaccinationsprogrammet.  Målgruppen for det midlertidige tilbud er drenge mellem 15 og 20 år, det vil sige, at drenge kan modtage første stik i en vaccinationsserie fra den dag, de fylder 15 år og før den dag, de fylder 20 år. Første stik skal gives senest d. 30. juni 2018. De to sidste vaccinationer kan man få til og med d. 31. december 2018.

Formuleringen “drenge, der er til drenge” dækker over homo- eller biseksuelle drenge og unge mænd. I en alder af 15 år kan den seksuelle orientering for nogle måske ikke være helt afklaret, hvorfor man har valgt en blødere formulering. Tilbuddet stiles mod drenge og unge mænd i alderen 15-20 år, som føler sig tiltrukket af eget køn og som aktuelt eller senere i livet har en formodning om at finde seksualpartner(e) af eget køn.

Det er vigtigt, hvis du som dreng, er en del af målgruppen, at du overholder tidsfristen og får dit første stik senest 30. juni, ligesom alle tre stik skal gives mens du er i intervallet 15-20 år, da vaccinationen eller skal betales af egen lomme.

Informationsfolder til drenge

Informationsfolder til forældre

OBS: Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet, at gratis vaccination kun kan foregå på AidsFondets centre, som findes flere steder i Danmark.