Infertilitet

Infertilitet – ufrivillig barnløshed

I følge WHO’s kriterier defineres barnløshed som manglende graviditet i mere end ét år hos et par med regelmæssigt samleje. Med andre ord er det almindeligt forekommende, at det tager indtil et år at blive gravid.

Hos unge, raske par er sandsynligheden for at opnå graviditet i løbet af en menstruationsperiode 20-25 %, og i løbet af 1 år bliver 80-90 %, af dem, der ønsker det, gravide. Som årene går, nedsættes kvindens evne til at blive gravid, og risikoen for en spontan abort stiger. Kvinder midt i 30’erne har halv så stor chance for graviditet per måned, som da de var i 20’erne.

Der findes særlige regler om fertilitetsbehandling i Danmark:

Offentlige fertilitetsklinikker tilbyder vederlagsfri behandling

 • hvis der er en medicinsk indikation (lægens vurdering)
 • hvis parret vurderes forældreegnede (lægens vurdering)
 • hvis parret er gift eller samboende
 • hvis parret ikke har nogen fælles børn
 • hvis kvinden ikke er fyldt 40 år ved behandlingens start
 • til enlige og lesbiske kvinder, som ikke er fyldt 40 år og som ikke har fælles børn

Private klinikker må tilbyde behandling, hvis kvinden er under 46 år

Har du en formodning om, at du eller din partner er infertile eller har du af anden årsag behov for at tale med en læge om infertilitet og/eller fertilitetsbehandling, skal du/I hver især bestille tid til konsultation og kan forvente følgende indledende undersøgelser hos os:

For mandens vedkommende:

 • klarlægge historik vedr. tidligere opnået graviditet hos partner m.m.
 • sygehistorie vedr. tidligere tilstande i forplantningsorganerne
 • henvisning til sædprøve på hospitalet (bestil selv tid her)
 • blodprøve
 • evt. urinprøve til test for klamydia og gonoré

For kvindens vedkommende:

 • klarlægge historik vedr. tidligere opnået graviditet, tidligere aborter m.m.
 • sygehistorie vedr. underlivssygdomme
 • vaccinationsstatus røde hunde
 • blodprøve
 • test for klamydia og gonoré
 • evt. celleprøve fra livmoderhalsen

Er kun den ene af jer tilmeldt Sydhavnens Lægehus, skal den ikke tilmeldte partner bestille tid hos egen læge.