Influenzavaccination

Influenzavaccination

 

Ifølge bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper, fastsat af Sundhedsstyrelsen og Ældreministeriet, har bestemte målgrupper ret til gratis influenzavaccination i bestemte perioder. Både målgrupper og perioder kan variere fra år til år.

Personer, som ikke er i målgruppen for det gratis tilbud om influenzavaccination, kan som vanligt vaccineres mod egenbetaling  her i Sydhavnens Lægehus. Der er ikke pålagt moms på vaccinationshonorar. Du kan betale kontant eller med MobilePay 16232. Vi tager ikke imod Dankort.

 

vacc billede

 

Vaccinationsperiode 2021/22

Voksne:
Målgruppen for gratis influenzavaccination kan vaccineres fra og med 1. oktober 2021 til og med 14. januar 2022. Visse i målgruppen – gravide og personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og deres husstand – kan vaccineres til og med 28. februar 2021.

 

Børn:
Målgruppen for gratis influenzavaccination er børn der ved første dosis er fyldt 2 år, men endnu ikke er fyldt 7 år. Perioden løber fra og med 11/10-2021 til og med 14/1-2022 (i denne periode skal den første dosis være givet). Der skal gå mindst 4 uger mellem de to doser.


Målgrupper 2021/22

Voksne:
Målgruppen for gratis influenzavaccination i sæson 2020/21 er som de foregående år, men er på grund af COVID-19 udvidet til også at omfatte personale i sundheds- og plejesektoren.

Målgrupperne er:

 • Ældre på 65+ år
 • Patienter med visse kroniske sygdomme, som omfatter:
  • kroniske lungesygdomme
  • hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  • diabetes type l eller 2 (sukkersyge)
  • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • kronisk lever- og nyresvigt
  • svær overvægt (vejledende BMI>35) efter lægelig vurdering
  • andre kroniske eller alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester http://www.sydhavnenslægehus.dk/vacciner-til-gravide/
 • Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og deres husstand
 • Personale i sundheds- og plejesektoren, som omfatter:
  • Læger
  • Sygeplejersker
  • Farmaceuter
  • Kiropraktorer
  • Tandlæger
  • Afspændingspædagoger
  • Bandagister
  • Bioanalytikere
  • Ergoterapeuter
  • Fysioterapeuter
  • Jordemødre
  • Kliniske diætister
  • Optometrister
  • Radiografer
  • Audiologiassistenter
  • Farmakonomer
  • Fodterapeuter
  • Neurofysiologiassistenter
  • Tandklinikassistenter
  • Tandplejere
  • Tandteknikere
  • Beskæftigelsesvejledere
  • Plejere
  • Plejehjemsassistenter
  • Social- og sundhedsassistenter
  • Social- og sundhedshjælpere
  • Psykologer
  • Lægesekretærer
  • Sundhedsservicesekretærer
  • Portører
  • Paramedicinere
  • Ambulancebehandlere
  • Ambulanceførere