Kørekort

kørekortKørekort/kørekortattest

Med virkning fra den 1. juli 2017 har Folketinget besluttet, at der ikke længere er særskilt krav om fornyelse af kørekort i gruppe 1 (personbil, motorcykel, stor knallert, personbil med påhæng, traktor) ved det fyldte 75. år eller efterfølgende. Alle kørekort vil fremover have en gyldighed på 15 år, medmindre kørekortet er begrænset som følge af helbredsmæssige forhold. Du skal henvende dig i Borgerservice, hvis du ønsker kortet fornyet, medbringende dit gamle kørekort og et pasfoto.
Der kræves som hidtil lægeattest ved første kørekort, ved fornyelse af kørekort i gruppe 2 (lastbil, bus, stort påhængskøretøj), hvis der er tale om erhvervskørekort eller hvis du har en tidsbegrænsning på kørekortet på grund af helbredsmæssige forhold.


Har du diabetes (sukkersyge) skal der i visse tilfælde ydermere udfyldes en diabetesattest.

Gruppe 1: For ansøgere, som behandles med medicin, der kan medføre hypoglykæmi (for lavt blodsukker), og diabetessygdommen er ustabil eller har medført komplikationer, bør der foreligge en udtalelse fra den behandlingsansvarlige læge, sædvanligvis i form af en udfyldt diabetesattest, eventuelt vedlagt supplerende oplysninger.
Gruppe 2: For ansøgere, som behandles med medicin, der kan medføre hypoglykæmi (for lavt blodsukker), skal der sammen med kørekortattesten altid sendes den særlige diabetesattest. Attesten skal være udfyldt af den behandlingsansvarlige læge/afdeling.


Kræves en lægeattest i forbindelse med udstedelse af dit kørekort, skal denne attest som udgangspunkt udstedes af den læge/afdeling, der følger dig for din sukkersyge. Hvis det er på hospitalet, skal du tale med dem. Er det i Sydhavnens Lægehus, kan du bestille tid hos en af lægerne pr. telefon eller via selvbetjening her på hjemmesiden. Husk et pasfoto. Prisen for helbredsundersøgelsen i forbindelse med attestudstedelsen er 600 kr ex moms (i alt 750 kr). Du kan betale med kontanter eller MobilePay 16232. Vi modtager ikke Dankort.


Efter attestationen bliver din kørekortattest lagt i en lukket kuvert. Det er vigtigt du ikke åbner kuverten, da attesten så er ugyldig. Attesten må højst være 3 mdr. gammel ved indlevering hos Borgerservice.

Er der af lægen påtegnet bemærkninger om din helbredstilstand, sender Borgerservice attesten videre til Politiet, som i de fleste tilfælde udbeder sig en lægefaglig vurdering af om dine helbredsforhold lever op til bestemmelserne om (gen)udstedelse af kørekort. Vurderingen foretages af læger hos Styrelsen for Patientsikkerhed  og indeholder en anbefaling til politiet, som herefter kan træffe afgørelse om at udstede eller forny kørekortet, eventuelt med relevante vilkår for kørselstilladelsen. Politiet sender sædvanligvis sin afgørelse direkte til ansøgeren, og kommunen bliver underrettet herom.


Vær opmærksom på at lægen i henhold til autorisationslovens §44 har pligt til at udstede lægeligt kørselsforbud hvis han/hun vurderer at din helbredstilstand ud fra gældende bestemmelser udgør en fare for trafiksikkerheden.

Du kan læse mere om om reglerne vedr. kørekort på dette link fra ældresagen