Konsultation/tidsbestilling

Konsultationstyper

Konsultationer i lægehuset foregår efter aftale alle hverdage kl. 8-16.
Der er aftenkonsultationer hver tirsdag kl. 16-18 og daglige akutte tider kl. 11-12.

Aftenkonsultationer er populære og forbeholdt patienter, som har vanskeligt ved at komme i dagtiden.

Akuttiderne er forbeholdt akutte problemstillinger. Dvs. akut opstået sygdom og ikke konsultationer, der lige så godt kan planlægges i forvejen. Du skal ringe op om morgenen, hvis du mener du har behov for lægelig vurdering samme dag. Ved de akutte konsultationer vurderer vi kun den akutte problemstilling og konsultationen vil være kort.


E-mail konsultationer kan anvendes til korte ukomplicerede problemstillinger, som ikke kræver lægelig vurdering ved fremmøde. Det kan fx være et simpelt prøvesvar, der ikke kræver yderligere forklaring eller enkle spørgsmål. Vurderer lægen at emnet ikke er egnet til e-mail konsultation eller kræver fremmøde, vil han/hun skrive det til dig. Vi tilstræber at besvare e-mail konsultationer inden for 3 hverdage. Ved akutte problemstillinger skal du ringe op. E-mail konsultationer kan i så fald ikke benyttes.


Lægelige telefonkonsultationer anvender vi i reglen kun, hvis du ikke bruger email eller hvis emnet ikke kan afvente lægelig stillingtagen. Vores sekretærer besvarer dagligt telefonen kl. 8 og 16, dog ikke kl. 12.15-13.15 (om tirsdagen ikke kl. 12.15-14.15). Her kan du bestille tid, fornye medicin og stille forskellige spørgsmål. Er der behov for lægesamtale, vil sekretæren enten stille dig videre til lægen med det samme eller du vil blive ringet op af lægen senere på dagen.


Sygebesøg. Behov for sygebesøg er en lægefaglig vurdering og skal derfor aftales med lægen. Sygebesøg forekommer udelukkende i tilfælde, hvor patienten på ingen tænkelig måde er i stand til selv at komme til lægen. Manglende kørelejlighed udløser ikke hjemmebesøg. I tilfælde hvor hjemmebesøg vurderes nødvendigt, gør vi naturligvis hvad vi kan for hurtigst muligt at afse tid til formålet. Hvis du mener du har behov for sygebesøg, skal du ringe om morgenen, så vi har mulighed for at planlægge derefter.Tidsbestilling

Du kan bestille tid til konsultation telefonisk, via selvbetjening på vores hjemmeside eller ved personligt fremmøde. Bestiller du tid via hjemmesiden, vil du samme dag eller dagen efter få besked via mail om din anmodning er accepteret. Det vil den oftest være. Er der ventetid når du ringer, vil en stemme fortælle dig, at du kan taste 9 ved behov for akut behov for lægehjælp. Du vil da blive dirigeret videre til vores akuttelefon. Denne er udelukkende beregnet til akut uopsætteligt behov for lægehjælp, dvs. potentielt livstruende sygdom, og skal kun benyttes, hvis det ikke er muligt at vente på almindelig telefonbesvarelse. Den skal ikke benyttes ved receptfornyelser, forespørgsler om prøvesvar, tidsbestilling m.v. – heller ikke til bestilling af akuttid samme dag. Vent i telefonen eller prøv om du kan anvende hjemmesiden i stedet. Sekretærerne skal nok besvare dit opkald. Vi beklager at der i perioder kan forekomme ventetid. Det er som regel nemmest at komme igennem om eftermiddagen i tidsrummet kl. 14-16.Ventetider

Vi tilstræber at overholde de aftalte tider i løbet af dagen, så ingen skal vente unødigt. Derfor forventer vi at konsultationen omhandler det aftalte emne, som vi har afsat tid til. I visse tilfælde, fx ved alvorlig sygdom med indlæggelse, kommer vi bagud i programmet og beklager den ekstra ventetid en sådan hændelse må afstedkomme. Det kan desværre ikke helt undgås.

Vær opmærksom på, at der i akuttiden kan være lang ventetid, idet vi tager de fremmødte ind efter tur og ikke på forhånd kender antallet af fremmødte. Ligeledes kan du ikke i akuttiden vælge, hvilken læge du vil ind hos.Uden for åbningstiden (kl. 8-16)

Ved behov for lægehjælp uden for åbningstiden henviser vi til 1813 (lægevagten) eller 112 (ambulance).