Kroniske sygdomme

Har du en kronisk sygdom, anbefaler Sundhedsstyrelsen og Sydhavnens Lægehus at du kommer til årskontrol. På den måde kan vi sammen holde styr på om din sygdom er velreguleret, om du får den rigtige type medicin i den rigtige mængde og om du oplever bivirkninger eller komplikationer til din behandling eller din sygdom.

Ved årskontrollen får du først en tid til en forundersøgelse i vores laboratorie, hvor der bl.a. bliver taget blodprøver, målt blodtryk, lungefunktion eller bliver spurgt ind til livsstil, afhængigt af din sygdom. Når der foreligger svar på prøverne får du tid til konsultation hos en af lægerne til gennemgang af resultater fra forundersøgelsen, din medicinliste og du kan stille spørgsmål vedr. din kroniske sygdom.

Eksempler på kroniske sygdomme er:piller
Diabetes
KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse)
Astma
Forhøjet blodtryk
Depression eller andre psykiske sygdomme
Stofskiftesygdomme
Kroniske smerter med behov for smertestillende medcin (fx ved gigtsygdomme)
Lidelser med behov for vanedannende medicin

Derudover vil vi gerne se dig årligt til konsultation hvis du er i behandling med visse typer fast medicin, fx:
P-piller