Speciallæger

Speciallæger (faste læger)

Klinikkens faste læger er alle speciallæger i almen medicin.
Nederst på siden kan du læse lidt om uddannelsen til speciallæge.

 


IMG_0414

Læge Jonas Meile f. 1974
Speciallæge i almen medicin
Læge, cand.med. fra Københavns Universitet 2003
Speciallæge i almen medicin 2010

 

 

IMG_0738 (1)
Læge Heidi Hedegaard f. 1981
Speciallæge i almen medicin
Læge, cand. med. fra Københavns Universitet 2010
Speciallæge i almen medicin 2017

 


IMG_0764 (3)

Læge Jesper Lundh f. 1946
Speciallæge i almen medicin
Læge, cand. med. fra Københavns Universitet 1972
Speciallæge i almen medicin 1999

 

 

Speciallæge (vikar)

 

IMG_0647

 

Ivan Krasnik f. 1983
Speciallæge i almen medicin
Læge, cand. med. fra Københavns Universitet 2013
Speciallæge i almen medicin 2021

 

 

IMG_2239 (1)
Marianne Thielsen f. 1981

Speciallæge i almen medicin
Læge, cand.med. fra Københavns Universitet 2011
Speciallæge i almen medicin 2021

 

 

 

De faste læger er alle medlem af: 

  • Den Almindelige Danske Lægeforening (DADL)
  • Praktiserende Lægers Organisation (PLO)
  • Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)

 


 

Uddannelsen til speciallæge i almen medicin: 

I Danmark tager det mindst 12 år at opnå speciallægeanerkendelse i almen medicin.
Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som udsteder speciallægeanerkendelser og fører tilsyn med sundhedsprofessionelle.

Universitetsuddannelse:

  • Københavns- , Århus- , Syddansk-  eller Aalborg Universitetet:
    Kandidatgrad i medicin (cand.med.) – 6 år

Basisuddannelse:

  • Klinisk Basisuddannelse (KBU), tidligere kaldet turnus (almen praksis og/eller hospitalsansættelse) – 1 år

Speciallægeuddannelse i almen medicin:

  • Introduktionsstilling i almen medicin (almen praksis) – 1/2 til 1 år
  • Hoveduddannelse i almen medicin (almen praksis, medicinsk-, kirurgisk-, gynækologisk/obstetrisk-, pædiatrisk- (børn) og psykiatrisk afdeling på hospitalet) – 4 1/2 år

Derudover har de fleste læger hospitals- eller praksisansættelser i perioderne mellem uddannelsesstillingerne.