Medicintilskud

Du kan læse om medicintilskud generelt via nedestående link

https://www.sundhed.dk/borger/sygdom-og-medicin/medicin/tilskud-til-medicin/

 

I enkelte tilfælde kan den enkelte borger søge økonomisk støtte vedr. medicinudgifter via bopælskommunen eller indgå aftale om henstandsordning vedr. betaling af nødvendig medicin på Apoteket. Se mere i nedenstående link til infofolder vedr. medicintilskud

https://sum.dk/~/media/01-Apoteker-film/Tilskud-til-medicin-jan-2019.pdf