Medicintilskud

Du kan læse mere om medicintilskud her:

Medicintilskud/generelt

 

Eller i oversigtsform her:

Medicintilskud/oversigt

 

I enkelte tilfælde kan den enkelte borger søge økonomisk støtte vedr. medicinudgifter via bopælskommunen eller indgå aftale om henstandsordning vedr. betaling af nødvendig medicin på Apoteket. Læs om økonomisk støtte her:

Medicintilskud/økonomisk støtte