Mød os

Sydhavnens Lægehus tæller 3 faste læger, som alle er uddannede speciallæger i almen medicin. Jonas og Heidi ejer klinikken, mens Jesper er fastansat speciallæge.

Derudover har vi for det meste 2-4 ansatte læger, såkaldte uddannelseslæger, som typisk er her i perioder af 6-12 mdrs varighed. Uddannelseslægerne er alle færdiguddannede læger fra universitetet, på vej mod at blive speciallæger.

Vores praksispersonale består af flere faggrupper, som udfører forskellige vigtige opgaver udover det rent lægefaglige. Vi har i reglen 5-8 ansat i praksispersonalegruppen.

Under fanebladene i denne menu kan du læse mere om de enkelte læger og personale, samt finde informationer om uddannelsesniveauet af både special- og uddannelseslæger.