Uddannelseslæger (ansatte læger)

Sydhavnens Lægehus deltager aktivt i videreuddannelsen af færdiguddannede læger på deres vej mod at blive speciallæger. Klinikkens uddannelseslæger er ansat i kortere perioder, typisk 1/2 til 1 år. De har typisk  mellem 1/2 til 10 års lægelig erfaring.

Nederst på siden kan du læse mere om lægernes uddannelsesniveau og klinikkens engagement i lægelig videreuddannelse.

 

IMG_0736Læge Søren Sølund

Fase 3 læge

Læge fra Århus Universitet 2008

Søren er ansat i 12 måneder fra 1. august 2017, hvorefter han er speciallæge i almen medicin

 

IMG_0731Læge Trine Kamp

Fase 3 læge

Læge fra Københavns Universitet 2005

Trine er ansat i ca. 7 måneder fra 8. august 2017, hvorefter hun er speciallæge i almen medicin

 

IMG_0652Læge Luba Michaelsson

KBU læge

Læge fra Københavns Universitet 2017

Luba er ansat i ca. 4 måneder fra 1. oktober 2017, hvorefter hun holder barselsorlov. Luba har været et halvt år på hospital inden sin ansættelse.

 

IMG_0647Læge Ivan Krasnik

Returlæge

Læge fra Københavns Universitet 2013

Ivan har tidligere været hos os som fase 1 læge i 6 måneder og arbejder nu på hospital gennem 2 1/2 år. I denne periode kommer Ivan og arbejder hos os 1 dag om måneden. I juni 2019 får vi Ivan tilbage i 6 måneder som fase 2 læge.

 

Uddannelseslægernes uddannelse:

Sydhavnens Lægehus deltager aktivt i videreuddannelsen af yngre læger. Som patient i vores lægehus vil du derfor kunne opleve læger i kortere ansættelser af 6-12 måneders varighed, der på linje med de faste læger, vil varetage udredning og behandling. Vores uddannelseslæger er færdiguddannede med kandidatgrad fra universitetet og kan være i alle faser af uddannelsesforløbet til speciallæge. Uanset niveau arbejder uddannelseslægerne altid under tæt supervision af de faste læger i huset. Det vil derfor forekomme, at konsultationerne bliver kortvarigt forstyrret når vi i lægeteamet hjælper og uddanner hinanden.
Du kan læse mere om speciallægeuddannelsen her.

  • KBU – Lægen er i det sidste halvår af sin Kliniske Basisuddannelse og har som minimum været ansat på en hospitalsafdeling i et halvt år. Lægen er typisk ansat hos os i 6 måneder.
  • Intro – Lægen er i introduktionsstilling, som er det første skridt mod at blive speciallæge i almen medicin. Lægen har som minimum et års erfaring som læge, enten via ansættelse på hospital eller både hospital og almen praksis. Lægen er ansat hos os i 6-12 måneder.
  • Fase 1 – Lægen har opnået at få hoveduddannelse i almen medicin og er på vej mod at blive speciallæge. Erfaringen tæller både hospital og almen praksis gennem mindst halvandet år. Lægen er ansat hos os i 6 måneder, hvorefter han/hun arbejder på 5 forskellige hospitalsafdelinger de kommende 2 1/2 år og kommer tilbage hos os i Fase 2 endnu 6 måneder. Gennem hele perioden med hospitalsansættelser kommer uddannelseslægen og arbejder hos os 1 dag om måneden.
  • Retur – Lægen er i gang med 2 1/2 år ansættelse på i alt 5 forskellige hospitalsafdelinger og får derved erfaring fra medicin, kirurgi, gynækologi/obstetrik, pædiatri (børnesygdomme) og psykiatri. I denne periode er han/hun tilbage i praksis 1 dag om måneden.
  • Fase 2 – Lægen har mindst 4 1/2 års erfaring fra flere forskellige almen praksis og har gennemført alle de nødvendige hospitalsansættelser. Han/hun vil typisk have været ansat hos os i fase 1 forud for sine hospitalsansættelser. Et glædeligt gensyn af 6 måneders varighed.
  • Fase 3 – Lægen er igang med sit sidste år inden han/hun opnår specialanerkendelse i almen medicin og er dermed en ganske erfaren læge.