Uddannelseslæger (ansatte læger)

Sydhavnens Lægehus deltager aktivt i videreuddannelsen af færdiguddannede læger på deres vej mod at blive speciallæger. Klinikkens uddannelseslæger er ansat i kortere perioder, typisk 1/2 til 1 år. De har typisk  mellem 1/2 til 10 års lægelig erfaring.

Nederst på siden kan du læse mere om lægernes uddannelsesniveau og klinikkens engagement i lægelig videreuddannelse.

 

 

kirstine

 

Kirstine Chrillesen
KBU læge
Læge fra Københavns Universitet 2018
Kirstine har efter universitetet arbejdet på medicinsk afdeling, Amager Hospital. Hun er ansat i Sydhavnens Lægehus pr. 1. august 2019 og 6 mdr. frem.

 

IMG_1224Zunaira Gul
Fase 1 læge
Uddannet læge fra Pakistan ved University of Health Sciences i 2010.
Zunaira har været ansat på bl.a. lungemedicinsk-, røntgen- og akutafdelinger på flere sjællandske/københavnske hospitaler. Hun har ligeledes hentet erfaringer fra forskellige almene lægepraksis.
Zunaira er ansat i Sydhavnens Lægehus pr. 1. oktober 2019.

 

image1 (3)Annika Merc
Returlæge
Læge fra Warszawas Universitet 2013
Annika er ansat hos os i 3 1/2 år fra 1. oktober 2018 til 31. marts 2022.
Det første halve år er hun os os på fuld tid, derefter ser vi hende 1 dag om måneden,  som returlæge de følgende 2 1/2 år, mens hun dygtiggører sig på forskellige hospitalsafdelinger. Det sidste halve år af ansættelsen får vi hende igen på fuld tid i lægehuset. Annika har flere års erfaring fra kirurgi og almen praksis.

 

 

Uddannelseslægernes uddannelse:

Sydhavnens Lægehus deltager aktivt i videreuddannelsen af yngre læger. Som patient i vores lægehus vil du derfor kunne opleve læger i kortere ansættelser af 6-12 måneders varighed, der på linje med de faste læger, vil varetage udredning og behandling. Vores uddannelseslæger er færdiguddannede med kandidatgrad fra universitetet og kan være i alle faser af uddannelsesforløbet til speciallæge. Uanset niveau arbejder uddannelseslægerne altid under tæt supervision af de faste læger i huset. Det vil derfor forekomme, at konsultationerne bliver kortvarigt forstyrret når vi i lægeteamet hjælper og uddanner hinanden.
Du kan læse mere om speciallægeuddannelsen her.

  • KBU – Lægen er i det sidste halvår af sin Kliniske Basisuddannelse og har som minimum været ansat på en hospitalsafdeling i et halvt år. Lægen er typisk ansat hos os i 6 måneder.
  • Intro – Lægen er i introduktionsstilling, som er det første skridt mod at blive speciallæge i almen medicin. Lægen har som minimum et års erfaring som læge, enten via ansættelse på hospital eller både hospital og almen praksis. Lægen er ansat hos os i 6-12 måneder.
  • Fase 1 – Lægen har opnået at få hoveduddannelse i almen medicin og er på vej mod at blive speciallæge. Erfaringen tæller både hospital og almen praksis gennem mindst halvandet år. Lægen er ansat hos os i 6 måneder, hvorefter han/hun arbejder på 5 forskellige hospitalsafdelinger de kommende 2 1/2 år og kommer tilbage hos os i Fase 2 endnu 6 måneder. Gennem hele perioden med hospitalsansættelser kommer uddannelseslægen og arbejder hos os 1 dag om måneden.
  • Retur – Lægen er i gang med 2 1/2 år ansættelse på i alt 5 forskellige hospitalsafdelinger og får derved erfaring fra medicin, kirurgi, gynækologi/obstetrik, pædiatri (børnesygdomme) og psykiatri. I denne periode er han/hun tilbage i praksis 1 dag om måneden.
  • Fase 2 – Lægen har mindst 4 1/2 års erfaring fra flere forskellige almen praksis og har gennemført alle de nødvendige hospitalsansættelser. Han/hun vil typisk have været ansat hos os i fase 1 forud for sine hospitalsansættelser. Et glædeligt gensyn af 6 måneders varighed.
  • Fase 3 – Lægen er igang med sit sidste år inden han/hun opnår specialanerkendelse i almen medicin og er dermed en ganske erfaren læge.