Uddannelseslæger (ansatte læger)

Sydhavnens Lægehus deltager aktivt i videreuddannelsen af færdiguddannede læger på deres vej mod at blive speciallæger. Klinikkens uddannelseslæger er ansat i kortere perioder, typisk 1/2 til 1 år. De har typisk  mellem 1/2 til 10 års lægelig erfaring.

Nederst på siden kan du læse mere om lægernes uddannelsesniveau og klinikkens engagement i lægelig videreuddannelse.

 

IMG_4025 (1)Pernille Kofoed – på barsel
Fase 3 læge
Uddannet ved Københavns Universitet 2011.
Pernille har en bred erfaring fra medicinske, kirurgiske og psykiatriske afdelinger, samt fra flere forskellige almene lægepraksis.
Hun er ansat hos os fra d. 1. februar 2020 til d. 31. januar 2021

 

 

IMG_0652


Anders Nissen Bonde
KBU-læge

 

 

 

 

IMG_8622-2


Oskar Bøgesvang Olesen
KBU-læge
Uddannet ved Københavns Universitet i 2019.
Oskar har tidligere været ansat på infektionsmedicinsk afdeling.
Han er hos os i 6 mdr indtil 31/1-2021.

 

 

 

 

IMG_1224Zunaira Gul
Returlæge
Uddannet læge fra Pakistan ved University of Health Sciences i 2010.
Zunaira har været ansat på bl.a. lungemedicinsk-, røntgen- og akutafdelinger på flere sjællandske/københavnske hospitaler. Hun har ligeledes hentet erfaringer fra forskellige almene lægepraksis.
Zunaira har været ansat i Sydhavnens Lægehus siden 1. oktober 2019. I årene 2020 til 2022, kommer hun hos os en gang om måneden, hvorefter hun igen arbejder hos os på fuldtid i 6 mdr.

 

image1 (3)Annika Merc
Returlæge
Læge fra Warszawas Universitet 2013
Annika er ansat hos os i 3 1/2 år fra 1. oktober 2018 til 31. marts 2022.
Det første halve år er hun os os på fuld tid, derefter ser vi hende 1 dag om måneden,  som returlæge de følgende 2 1/2 år, mens hun dygtiggører sig på forskellige hospitalsafdelinger. Det sidste halve år af ansættelsen får vi hende igen på fuld tid i lægehuset. Annika har flere års erfaring fra kirurgi og almen praksis.

 

 

Uddannelseslægernes uddannelse:

Sydhavnens Lægehus deltager aktivt i videreuddannelsen af yngre læger. Som patient i vores lægehus vil du derfor kunne opleve læger i kortere ansættelser af 6-12 måneders varighed, der på linje med de faste læger, vil varetage udredning og behandling. Vores uddannelseslæger er færdiguddannede med kandidatgrad fra universitetet og kan være i alle faser af uddannelsesforløbet til speciallæge. Uanset niveau arbejder uddannelseslægerne altid under tæt supervision af de faste læger i huset. Det vil derfor forekomme, at konsultationerne bliver kortvarigt forstyrret når vi i lægeteamet hjælper og uddanner hinanden.
Du kan læse mere om speciallægeuddannelsen her.

  • KBU – Lægen er i det sidste halvår af sin Kliniske Basisuddannelse og har som minimum været ansat på en hospitalsafdeling i et halvt år. Lægen er typisk ansat hos os i 6 måneder.
  • Intro – Lægen er i introduktionsstilling, som er det første skridt mod at blive speciallæge i almen medicin. Lægen har som minimum et års erfaring som læge, enten via ansættelse på hospital eller både hospital og almen praksis. Lægen er ansat hos os i 6-12 måneder.
  • Fase 1 – Lægen har opnået at få hoveduddannelse i almen medicin og er på vej mod at blive speciallæge. Erfaringen tæller både hospital og almen praksis gennem mindst halvandet år. Lægen er ansat hos os i 6 måneder, hvorefter han/hun arbejder på 5 forskellige hospitalsafdelinger de kommende 2 1/2 år og kommer tilbage hos os i Fase 2 endnu 6 måneder. Gennem hele perioden med hospitalsansættelser kommer uddannelseslægen og arbejder hos os 1 dag om måneden.
  • Retur – Lægen er i gang med 2 1/2 år ansættelse på i alt 5 forskellige hospitalsafdelinger og får derved erfaring fra medicin, kirurgi, gynækologi/obstetrik, pædiatri (børnesygdomme) og psykiatri. I denne periode er han/hun tilbage i praksis 1 dag om måneden.
  • Fase 2 – Lægen har mindst 4 1/2 års erfaring fra flere forskellige almen praksis og har gennemført alle de nødvendige hospitalsansættelser. Han/hun vil typisk have været ansat hos os i fase 1 forud for sine hospitalsansættelser. Et glædeligt gensyn af 6 måneders varighed.
  • Fase 3 – Lægen er igang med sit sidste år inden han/hun opnår specialanerkendelse i almen medicin og er dermed en ganske erfaren læge.