Pneumokokvaccination (lungebetændelse)

Pneumokokvaccination (lungebetændelse)

Der ydes klausuleret tilskud til pneumokokvaccinen for personer med særlig risiko for invasiv pneumokoksygdom. Hos voksne mennesker med visse kroniske lidelser er der i daglig praksis tale om risiko for lungebetændelse. Ved særlige og sjældne sygdomme hos børn og vokse kan vaccinen forebygge alvorlige sygdomme som meningitis og blodforgiftning.

Pneumokokvaccinen er ikke nødvendig for raske mennesker, hvorfor tilskuddet alene gives til særligt udsatte grupper. Vaccinen giver ingen garanti for at undgå lungebetændelse (eller de øvrige nævnte sygdomme) – udelukkende vaccineres for at undgå en særligt alvorlig lungebetændelse med en bestemt bakterie: Pneumokok-bakterien.

Der findes to forskellige vacciner. Den 13-valente konjugerede pneumokokvaccine gives gratis som en del af Det Danske Børnevaccinationsprogram og forebygger meningitis, blodforgiftning, lungebetændelse og akut mellemørebetændelse forårsaget af pneumokokker hos børn fra 6 uger til 17 år samt meningitis, blodforgiftning og lungebetændelse hos voksne fra 18 års-alderen. Den 23-valente konjugerede pneumokokvaccine forebygger blodforgiftning og meningitis forårsaget af infektion med pneumokokbakterier hos børn over 2 år og voksne. Endvidere er der muligvis en forebyggende effekt over for lungebetændelse.

Der ydes klausuleret tilskud til den 13-valente konjugerede pneumokokvaccine for personer med een af følgende kroniske lidelser:

 • kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) med kraftig nedsat lungefunktion (FEV1 på mindre end 40% af forventet)
 • kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) og alder over 65 år
 • hjerteinsufficiens (hjertesvigt)
 • diabetes mellitus typer 1 eller 2 (sukkersyge)


Der ydes klausuleret tilskud til både den 13- og den 23-valente konjugerede pneumokokvaccine for personer med een af nedenstående sjældne lidelser:

 • Udført/planlagt splenektomi, organtransplantation eller cochleaimplantation
 • Manglende miltfunktion (fx efter stråling)
 • Likvorlækage
 • Tidligere invasiv pneumokoksygdom
 • Immunsuppression (fx ved hiv-infektion eller lymfom)
 • Dertil for personer under 18 år med:
  • Cyanotiske hjertesygdomme
  • Hjerteinsufficiens
  • Palliativ operation for hjertesygdom
  • Hæmodynamisk betydende sygdom efter hjerteoperation
  • Kronisk lungelidelse (fx cystisk fibrose)
  • Hypodynamisk respirationsinsufficiens
  • Nefrotisk syndrom
  • Immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID

Falder du ikke ind under ovenstående kriterier, men alligevel ønsker at blive vaccineret mod pneumokokker, kan det klares ved egenbetaling på 200 kr + udgiften til pneumokokvaccinen, som kan hentes på apoteket efter receptudstedelse. Der er ikke pålagt moms på vaccinationshonorar. Du kan betale kontant eller med MobilePay 16232. Vi tager ikke imod Dankort.

Læs mere om pneumokokvaccination på Seruminstituttets hjemmeside: Pneumokokvaccination