Priser

Priser

Ydelse Vejl. pris
HPV-vaccination (12-18år) Gratis
HPV-vaccination (Øvrige) kr 200,- pr. injektion
Du skal selv betale udgiften til vaccinerne (2-3 stk) på apoteket.
Hepatitis B vaccine
Di-Te Booster (stivkrampe-difteri)
Lægekonsultation med vaccinationsvejledning og/eller malariarådgivning inkl. udstedelse af recepte(r) kr 350,-
Dog max. kr. 875,- pr. familie ved samme rejsemål i samme konsultation.
Konsultation med injektion af vaccine(r) kr 200,-
Dog max. kr. 500,- pr. familie i samme konsultation
Udlændinge/turister
Konsultation kr 800,-
Telefon-/mailkonsultation kr 200 ,-
Sygebesøg (herudover 10 kr/km) kr 1200 ,-
Almindelige attester (ikke momsbelagte)
Attestation ved sygdom (til arbejdsgiver – som skal refundere dit udlæg) kr 600,-
Attestation ved sygdom (til studieplads) kr. 400.-
Almindelige attester (momsbelagte, tillægges moms 25%) Pris (pris inkl moms)
Motorattest til kørekort (husk pasfoto) kr. 600,- (750,-)
Attester i forbindelse med udlandsrejser/til ambassader kr. 600,- (750,-)
Forsikringsattester (momsbelagte, tillægges 25% moms) Pris (pris inkl moms)
FP 220 (blodtryks- og lipidattest) kr. 1600,- (2000,-)
FP 230 (HIV-antistof test) kr. 1000,- (1250,-)
FP 300 (begyndelsesattest) kr. 900,-   (1125,-)
FP 350 og FP 360 (statusattester til forsikring) kr. 1300,- (1625,-)
FP 401 (lægeattest ved nedsat erhvervsevne 1) kr. 1300,- (1625,-)
FP 410 (funktionsattest) kr. 700,-  (875,-)
FP 420, FP 430, FP 440, FP 450, FP 460, FP 470, FP 480 og FP 490 (funktionsattester: bevægeapparat) kr. 1300,-  (1625,-)
FP 500 og 510 (funktionsattester: sanseapparat) kr. 1700,-  (2125,-)
FP 610 (forsikringserklæring – lægens svar) – pris afh. af tidsforbrug kr. fra 500,- (625,-)
Øvrige attester 
Øvrige attester afh. af tidsforbrug samt overenskomsttakster
Aktindsigt: Efter gældende lovgivning kr. 10,-/ark papir,
dog max ialt 200,-

 

Der er ikke pålagt moms på vaccinationshonorar.  Du kan betale kontant eller med MobilePay 16232. Vi tager ikke imod Dankort.