Receptfornyelse

Receptfornyelse

receptReceptpligtig ikke-vanedannende fast medicin kan i de fleste tilfælde fornyes ved fremmøde, elektronisk eller telefonisk. Tager du fast medicin for en stabil tilstand over lange perioder anbefaler Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Almen Medicin at du kommer til årskontrol i forbindelse med en årlig receptfornyelse. Dette er for at sikre, at du fortsat er i behandling med rette medikament i rette dosis. Det gælder kroniske sygdomme (læs mere her), men fx også ved indtagelse af p-piller.


Vanedannende medicin

Vanedannende medicin, fx sovemedicin, beroligende medicin og stærkt smertestillende medicin kan ikke bestilles elektronisk eller telefonisk, men kræver personligt fremmøde hver gang. På baggrund af Sundhedsstyrelsens vejledning af 18. juni 2008, “bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler” af 1. oktober 2017 samt Lægemiddelstyrelsens afgørelse af 1. januar 2018 om særlig overvågning af forbruget af visse lægemidler (opioider), er der indført følgende principper for udskrivning af beroligende medicin (benzodiazepiner), al sovemedicin og stærkt smertestillende medicin (morfin, tramadol, dolol, pectyl, kodein, buprenorphin m.fl):

• Medicinen udskrives kun ved personligt fremmøde i klinikken.

• Der udskrives recept til højst 1 måneds forbrug.

• Lægemidlerne kun kan afhentes på apoteket een gang pr. receptudstedelse.

• Alle patienter tilbydes hjælp til udtrapning af beroligende medicin eller sovemedicin

Baggrunden er et øget kendskab til bivirkninger, til den aftagende effekt ved længere tids behandling, at lægemidlerne kan misbruges og at afhængighed kan udvikles, især ved langtidsbrug. I øvrigt gøres opmærksom på, at ved fast forbrug af beroligende medicin, sovemedicin og stærkt smertestillinde medicin må man som hovedregel ikke føre bil. Fornyelse af kørekort vil derfor kun undtagelsesvis finde sted.


App’en Medicinkortet

På den mobile app MEDICINKORTET kan du se din aktuelle medicin, som er registeret på Det Fælles medicinkortetMedicinkort af en læge enten på hospital, i almen praksis eller i 1813. Du kan også se dine åbne recepter, det vil sige recepter, hvor du fortsat kan få udleveret medicin på apoteket. Sammen med de åbne recepter kan du også se den medicin, du allerede har fået udleveret på apotek. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem den medicin, som fremgår af app’en og den medicin, du rent faktisk tager, bedes du bestille tid til en lægekonsultation.