SOSU søges 30-37 timer pr. 1/5-2021

SOSU til almen praksis i København søges

Sydhavnens Lægehus, beliggende i Københavns Sydhavn, søger pr. 1. maj 2021, en fastansat
social- og sundhedsassistent/hjælper 30-37 timer ugentligt.
Lægehuset drives, som et kompagniskab, og ejes af to praktiserende læger, en mandlig
kompagnon på 46 år og en kvindelig kompagnon på 39 år. Vi har aktuelt 2 ansatte speciallæger i
almen medicin, 3 uddannelseslæger, en sygeplejerske, en lægesekretær og et hold
medicinstuderende. Vi anvender IT-systemet XMO.
I løbet af april/maj flytter vi fra vores nuværende lokaler, beliggende i det gamle Sydhavnen til en
ny og stor klinik i den nyere del af Sydhavnen, Sluseholmen. Du vil derfor starte i et helt nyopført
hus og være medvirkende til, at den nye klinik formes og optimeres. Klinikken bliver en del af et
sundhedshus, som udover vores almene lægepraksis, kommer til at indeholde apotek,
speciallæger og evt andre sundhedsfaglige områder, som fysioterapi eller lignende.

_______

Din stilling vil eventuelt kunne deles mellem sekretariatet/receptionen, hvor du vil assistere
lægesekretæren, og laboratoriesektionen, hvor du vil assistere sygeplejersken. Fordelingen
mellem disse to områder kan variere gennem ansættelsen, men hovedvægten ligger i
sekretariatet/receptionen.
Du ansættes som klinikkens ansigt udadtil, hvorfor vi lægger stor vægt på en venlig,
imødekommende og professionel fremtoning.

Dine opgaver kan bestå i:

Modtagelse af patienter
Telefonvisitation/tidsbestilling
• Receptfornyelser
• Mailkorrespondancer med patienter og samarbejdspartnere
• Skrive og arkivere regninger
• Andet almindeligt sekretærarbejde
• Ad hoc opgaver i den daglige drift, herunder almen oprydning i venteværelset og på kontorer,
opfyldning af varer, evt forberedelse/afrydning i køkken etc.
• Laboratorietest og -arbejde, fx blodprøvetagning, podninger, kapillærprøver (CRP, Hgb,
HbA1c), lungefunktionsundersøgelser, ekg, BT, vaccinationer
• Selvstændige konsultationer, som fx øreskylning, sårpleje, suturering/suturfjernelse.

Listen er ikke udtømmende og afhænger desuden af kvalifikationer, oplæring osv. Du skal ikke
nødvendigvis kunne det hele fra begyndelsen. Vi bistår dig naturligvis under oplæring samt
superviserer ad hoc efterfølgende. Du skal være indstillet på, at din stillingsbeskrivelse kan være
mere præget af sekretæropgaver, end af laboratorieopgaver.

______

Vi tilbyder en positivt indstillet arbejdsplads, hvor god trivsel hos medarbejderne vægtes højt.
Det skal være rart at gå på arbejde hos os! Vi søger hele tiden, at holde os fagligt opdaterede, at følge
de nationale sundhedsfaglige anbefalinger og at yde en relevant og god undersøgelse, behandling
og medmenneskelighed overfor vores patienter. Vi giver, så vidt muligt, plads til individuel
fleksibilitet, sociale arrangementer og løbende opfølgning/supervision. Løn efter overenskomst
mellem HK og PLA.

Vi forventer, at du er mødestabil, samarbejdsvillig, social, servicemindet, gensidigt fleksibel,
holder dig fagligt interesseret og opdateret, samt at du er indstillet på, at løfte i flok. Vigtigst for
vores team er, at du er let omgængelig og en god kollega.

______

Ved interesse, bedes du sende en motiveret ansøgning på max 1 A4 side samt et relevant
CV og gerne et foto.
Ansøgningsfrist d. 5/2-2021 kl. 12.00 på mailadressen jobisydhavnenslaegehus@gmail.com
Eventuelle uddybende spørgsmål kan ligeledes stilles på ovenstående mail.
Du modtager en bekræftelse når ansøgningen er modtaget.
Samtaler forventes uge 9 eller 10.

– Der lægges ved ansøgningen vægt på:
– Kollegiale evner og sociale kompetencer
– Samarbejdsvillighed
– Servicemindethed
– Evnen til at arbejde selvstændigt, struktureret og effektivt
– Fleksibilitet i dagligdagen
– Erfaring fra almen praksis/speciallægepraksis og relevante hospitalsafdelinger/ambulatorier er
et plus, men ikke et must

Vi ser frem til at høre fra dig.

Du kan finde os på Facebook, Instagram og på vores hjemmeside www.sydhavnenslaegehus.dk.

Sydhavnens Lægehus v/ Jonas Meile & Heidi Hedegaard

Se endvidere: https://www.jobindex.dk/jobannonce/380158/sosu-til-almen-praksis-i-koebenhavn