Sygeplejerske søges 1/9 eller 1/10 – 2020

Vi søger en sygeplejerske til Sydhavnens Lægehus

Pr. 1. september eller 1. oktober 2020 (eller snarest derefter)
32-37 timer ugentligt.

-

Sydhavnens Lægehus er et kompagniskab, som ejes af to praktiserende læger, en mandlig kompagnon, Jonas Meile (45 år) og en kvindelig kompagnon, Heidi Hedegaard (39 år). Vi har aktuelt 2 ansatte speciallæger i almen medicin, 2-3 uddannelseslæger, en lægesekretær og et hold medicinstuderende. Vi anvender IT-systemet XMO.

Vores nuværende lokaler er beliggende i det gamle Sydhavnen. Vi ser frem mod en proces, hvor vi udvider og flytter i store nyetablerede lokaler i den nyere del af Sydhavnen, som en del af et sundhedshus. Forventet indflytning 1. kvartal 2021. I denne proces stiler vi mod at ansætte mere praksispersonale. I første omgang, inden flytningen, søger vi en sygeplejerske, som kan lære huset at kende, medvirke produktivt til flytningen og sætte sit præg herpå.

______

Indtil vores flytning, må du forvente, at der kan være flere sekretæropgaver og færre sygeplejeopgaver, grundet pladsmangel. Men fremadrettet og snarest muligt, kan du forvente nedenstående.

Dine kerneopgaver vil bestå i:

 • Selvstændige sygeplejekonsultationer, herunder kronikerkontroller (KOL, diabetes, hjerte/kar, psykiatri, vanedannende medicin m.fl.)
 • Almene sygeplejekonsultationer, fx øreskylning, sårpleje, suturering/suturfjernelse, vurdering af banale infektioner mv.
 • Laboratorietest og -arbejde, fx blodprøvetagning, podninger, kapillærprøver (CRP, Hgb, HbA1c), lungefunktionsundersøgelser, ekg, BT, vaccinationer
 • Udarbejdelse og opdatering af sygeplejefaglige instrukser
 • Evt mindre overlap med jordemoders opgaver, fx børne- og kvindeundersøgelser

 

I mindre grad deltager du i opgaver som:

 • Telefonvisitation
 • Receptfornyelser
 • Andet almindeligt sekretærarbejde
 • Ad hoc opgaver i den daglige drift, herunder almen oprydning i venteværelset etc.

Listen er ikke udtømmende og afhænger desuden af kvalifikationer, oplæring osv. Du skal ikke nødvendigvis kunne det hele fra begyndelsen.

______


Vi tilbyder
en positivt indstillet arbejdsplads, hvor god trivsel hos medarbejderne vægtes højt. Det skal være rart at gå på arbejde hos os! Vi søger hele tiden at holde os fagligt opdaterede, at følge de nationale sundhedsfaglige anbefalinger og at yde en relevant og god undersøgelse, behandling og medmenneskelighed overfor vores patienter. Vi giver, så vidt muligt, plads til relevante kurser, individuel fleksibilitet, sociale arrangementer og løbende opfølgning/supervision. Løn efter overenskomst.

Vi forventer, at du er mødestabil, samarbejdsvillig, social, servicemindet, gensidigt fleksibel, holder dig fagligt interesseret og opdateret, samt at du er indstillet på at løfte i flok.

______

Ved interesse, bedes du sende en motiveret ansøgning på max 1 A4 side samt et relevant CV og gerne foto.

Ansøgningsfrist d. 3/8-2020 på mailadresse jobisydhavnenslaegehus@gmail.com
Eventuelle uddybende spørgsmål kan ligeledes stilles på ovenstående mail.

Du modtager en bekræftelse når ansøgningen er modtaget.
Samtaler forventes uge 33. Vi foretrækker samtale ved fremmøde. Men planlægger du ferie, kan vi indgå en særaftale om, at mødes før ansøgningsfristens udløb eller online.

Der lægges ved ansøgningen vægt på:

 • Erfaring fra almen praksis og relevante hospitalsafdelinger/ambulatorier
 • Evnen til at arbejde selvstændigt
 • Sociale kompetencer
 • Samarbejdsvillighed
 • Fleksibilitet i dagligdagen

 

Vi ser frem til at høre fra dig!

Med venlig hilsen

Sydhavnens Lægehus
v/ Jonas Meile & Heidi Hedegaard