Sundhedskort

Sundhedskort

Registrering

Når du ankommer til klinikken skal dit gule sundhedskort (sygesikringsbeviset) altid medbringes. Det registreres ved at køre kortet gennem kortlæseren hos sekretæren. Det har 2 funktioner:

1. Dine data toner frem på skærmen og det bliver registreret i vores IT system, at du er ankommet. Dermed kan vi se når du er klar til at blive kaldt ind.

2. Det er et krav fra Sygesikringen, at kortet registreres, idet Sygesikringen kan se at du har været her. Det bruges til kontrol af lægehuset. Hvis kortet ikke registreres vil vi ikke have dokumentation for at du har været i klinikken. Du kan derfor være nødsaget til selv at betale for konsultationen.


Sundhedskort og rejser

Efter 1. august 2014 kan du ikke længere bruge dit gule sundhedskort som rejseforsikring

Det gule sundhedskort

Du kan kun bruge dit gule sundhedskort på rejser i Danmark, Færøerne og Grønland. Det gule sundhedskort giver dig adgang til lægen, og du kan komme på hospitalet på lige fod med borgerne i det land, du holder ferie i. Både Grønland og Færøerne har et anderledes behandlingssystem, end vi har i Danmark. Det er derfor altid en fordel at supplere med en rejseforsikring. På den sygesikringsbevismåde sikrer du dig en optimal dækning, hvis uheldet er ude.
Her kan du bestille et nyt gult sundhedskort: Det gule sundhedskort

Det blå EU-sygesikringskort

Med det blå EU-sygesikringskort er du dækket (i op til et år) i EU-/EØS-landene (dvs EU-landene samt Island, Norge og Liechtenstein) eller Schweitz, hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke. Du får dækket udgifter til nødvendig læge- og hospitalsbehandling på samme vilkår som for borgerne i det land, du opholder dig i. Da de fleste lande har et behandlingssystem, der er anderledes, end det vi har i Danmark, kan det være en god idé at supplere med en rejseforsikring. Det blå EU-sygesikringskort dækker blandt andet ikke hjemtransport ved sygdom.
Her kan du bestille det blå EU-sygesikringskort: Det blå sygesikringskort

Privat forsikring

Rejser du uden for Danmark/Færøerne/Grønland (hvor det gule sundhedskort gælder) eller EU-/EØS-landene og Schweiz (hvor det blå EU-sygesikringskort gælder) er du ikke forsikret i forbindelse med sygdom og ulykker med mindre du tegner en privat forsikring.

Kroniske sygdomme

Bemærk, at der gælder særlige regler for dækning af kroniske sygdomme, fx ved forhøjet blodtryk eller diabetes. Hvis du er i tvivl, om du er dækket med det gule sundhedskort, kan du spørge hos SOS International A/S, som administrerer den offentlige rejsesygesikring. Du finder deres hjemmeside her: SOS International